Dal Moro's Fresh Pasta to Go

AI FORMAGGI PASTA

$13

White cream, selection of cheeses.

Vegetarian